Nabídka zadání odborných prací SAZE

2015

 • Robot sledující vodicí čáru (indukční smyčku) pro nasazení v průmyslu
 • Řízení pohonné jednotky elektromobilu s BLDC motorem
 • Řídicí jednotka pohonu elektromobilu (Kaipan)
 • Palubní sdělovací systém elektromobilu
 • Snímač polohy obrobku na upínacím stole CNC stroje
 • Snímání polohových značek DPS a nulového bodu CNC stroje pro centrování automatického dávkování cínové pasty na DPS.
 • Motion capture a promítnutí pohybu do programování pohybu chodícího robotu
 • Konstrukce a řízení modulárního CNC stroje pro výrobu geometricky velkých dílů
 • Řízení procesu indukčního pájení (Miele)
 • Elektrický aktuátor pro dodávku kapalin a plynů pod tlakem
 • Elektrický aktuátor parkovací brzdy elektromobilu (BcP)
 • Elektrický aktuátor provozní brzdy elektromobilu pro brake-by-wire, komunikace a bezpečnostní prvky soustavy drive-by-wire
 • Řízení vefukování a zážehu plynného paliva spalovacího motoru
 • Inteligentní řízení energetické jednotky RD (UNITERM)
 • Měření a řízení ostrovní technologie soustavy kogenerační jednotky a tepelného čerpadla (UNITERM)
 • Návrh velikosti, struktury a řízení zdroje tepla pro RD (UNITERM)
 • Měřicí, archivační a vizualizační systém (záznamník) provozních hodnot elektromobilu
 • Komunikační systém palubní technologie elektromobilu s CAN a modulární koncepce snímacích, signalizačních a aktuačních prvků s přímým připojením na sběrnici CAN (KAIPAN)
 • Servisní systém diagnostiky provozních hodnot a nastavení parametrů elektromobilu
 • Měřicí, řídicí a balanční systém trakčního zdroje elektromobilu (HW)
 • Optimalizace kabeláží rozsáhlého serio-paralelního trakčního napájecího systému elektromobilu
 • Měřicí a řídicí systém pro laboratorní soustavu a demonstraci nabíjení a vybíjení akumulátoru nebo superkapacitoru a jeho životnostní testy
 • Laboratorní a demonstrační měřicí a řídicí systém soustavy pohonu elektromobilu (modelu) s palivovým článkem a soustavou superkapacitor a/nebo akumulátor
 • Měřicí, řídicí a balanční systém trakčního zdroje elektromobilu (firmware a aplikační sw)
 • Měřicí a řídicí systém soustavy range extenderu elektromobilu s palivovým článkem (HW)
 • Měřicí a řídicí systém soustavy range extenderu elektromobilu s palivovým článkem (firmware a aplikační sw)
 • Systém hlasové komunikace vozidla s obsluhou
 • Autorizace obsluhy elektromobilu
 • Autorizace čerpání elektrické energie pro nabíjení elektromobilu
 • Měřicí a řídicí systém demonstračního PEM palivového článku pro měření a demonstraci přechodových jevů a dlouhodobá měření.
 • Měřicí a řídicí systém demonstračního SOFC palivového článku pro měření a demonstraci přechodových jevů a dlouhodobá měření.
 • Měřicí a řídicí systém laboratorní soustavy xxx provozovaného na zemní plyn
 • Termoelektrický generátor soustavy plynového ohřívače TUV (Moratop)
 • Měřicí a řídicí systém ostrovního napájení soustavy plynového ohřívače vody s TEG (Moratop)
 • Měřicí a řídicí systém systému odlučování kovů a plastů při recyklaci elektrických kabelů (Trianon)
 • Měření a řízení ostrovního systému pro přetavení kovového recyklátu (Trianon)
 • Demonstrační úlohy pro motivaci studentů středních škol zahrnující problematiku měření, řízení, mechatroniky a kybernetiky v souvislosti s programem komerčních aktivit společnosti TRIANON.
 • Měřicí a řídicí systém předehřevu alternativního plynného paliva pro spalovací motory (HTC Zábřeh)
 • Měřicí a řídicí systém a ověření provozních vlastností pro kombinaci paliv (HTC Zábřeh, dieselgas)
 • Snímač napětí a proudu trakční napájecí soustavy elektromobilu
 • Řízení stejnosměrného rychlého nabíjení elektromobilu (CHadeMO)
 • Sysém řízenéh nabíjení a vybíjení trakčního systému elektromobilu s dodávkou elektrické energie do veřejné sítě
 • Řízení energetické soustavy RD s FV systémem využívající síťových komponent bez dodávky elektrické energie do rozvodné sítě
 • Řízení energetické soustavy RD s FV systémem využívající akumulace (i vysokonapěťové akumulace) elektrické energie
 • Řízení energetické soustavy RD s FV systémem využívající síťové technologické prvky pracující v ostrovním režimu s minoritním generátorem sinusového signálu
 • Elektromechanický návrh pohonné jednotky mobilního robotu a jeho řízení s maximalizací jeho rychlostních parametrů při jízdě po přímé dráze
 • Elektromechanický návrh pohonné jednotky mobilního robotu a jeho řízení s maximalizací jeho manévrovací schopnosti a maximalizací rychlostních parametrů s využitím procesu učení
 • Elektromechanický návrh pohonné jednotky laboratorního mobilního robotu a laboratorní ověření jejích parametrů při změně zátěže robotu, velikosti či šířky nebo povrchu pojezdových kol
 • Elektromechanický návrh laboratorního mobilního robotu s pohonnou jednotkou s krokovými motory a analogovým řídicím systémem
 • Elektromechanický návrh laboratorního mobilního robotu s pohonnou jednotkou s krokovými motory a procesorovým
 • Pokročilý globální systém snímání vodicí čáry mobilním robotem využívající technologii CCD kamery
 • Pokročilý globální a lokální systém snímání vodicí čáry mobilního robotu a jeho kombinace pro prediktivní řízení mobilního robotu s cílem maximalizace rychlosti průchodu členitou tratí
 • Pokročilý lokální systém snímání vodicí čáry mobilním robotem využívající technologii optických vláken
 • Návrh soustavy pro snímání okolního prostředí mobilního robotu s přenosem do nadřazeného počítače, vyhledáváním řešení pro průchod bludištěm a optimalizací průchodu a řízením robotu pro vyhledání jeho polohy v bludišti a maximalizací průchodu robotu bludištěm
 • Řídicí systém jednotky RE II provozované na vysokotlaký zemní plyn (CNG)
 • Řídicí systém elektromobilu pro plánování dobíjení trakčních baterií z jednotky RE či provozní spouštění jednotky RE v závislosti na stavu trakční baterie a informacích o plánování trasy systémem GPS
 • Řízení pohonu laboratorního vozidla Hydrogenix se stejnosměrným kartáčovým a BLDC elektromotorem
 • Řízení soustavy palivového článku laboratorního vozidla Hydrogenix
 • Predikce počasí pro danou lokalitu v návaznosti na produkci energie pomocí OAZE
 • Optimalizace návrhu a provozu OAZE pro danou aplikaci
 • Mobilní recyklační robot Wall-e
 • Návrh mikroprocesorového řízení sledovače čáry pro přenos dat do PC (Bluetooth) a ovládání a řízení z PC (notebook) a implementace mikrogyroskopu a/nebo akcelerometru (HW, FW a demonstrační funkce)
 • SW a FW sledovače čáry pro přenos dat z a do PC
 • FW pro modifikaci pohybu sledovače čáry v balanční poloze
 • Přenosová soustava obrazu ze vzdálené CCD kamery a vyhodnocování dat a přenos povelů pro její ovládání
 • Implementace senzorů a nastavení parametrů soustavy mikrovrtulníku s CCD kamerou pro úlohu sledování čáry z nízkých letových hladin
 • Elektromechanický simulátor průjezdu tratí laboratorního vozidla Hydrogenix
 • Optimalizace parametrů laboratorního vozidla pro průjezd testovací tratí a porovnání s reálným průjezdem
 • Finální řešení soustavy exteriérové žaluzie s ostrovním energetickým zdrojem s FV panelem