Vědeckovýzkumné projekty

  • Horák B. (řešitel). FR-TI1/223 - Komplexní řešení pohonné jednotky elektromobilu. (2009-2012, MPO/FR)
  • Horák B. (řešitel). FR-TI1/231 - Komplexní automatizace řízení autonomně napájené sluneční clony. (2009-2009, MPO/FR)
  • Horák B. (řešitel). GA102/99/D056 - Metodika přesných měření geometrických rozměrů bezkontaktními metodami měření. (1999-2001, GA0/GA)
  • Horák B. (řešitel). 1ET101940418 - Strategické řízení systémů s multiagenty (2004-2008, AV0/1E)