Kontaktní informace

SAZE
Odborná skupina Systémy s alternativními zdroji energie
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
Česká republika