Diplomové práce SAZE

2015

 • Analýza problematiky dynamických světelných reklam
  Kateřina Kotajná
 • Biometrická identifikace pro nabíjecí stojany
  Aleš Vybíral
 • Měření provozních veličin obnovitelných zdrojů s připojením k ethernetu
  Bronislav Suchý
 • Řízení kogenerační jednotky
  Petr Holub
 • Návrh nástroje pro data mining v biomedicínské oblasti
  Tereza Vicherek

2014

 • Regulace plynové pece
  Radim Štěrba

2013

 • Softwarová implementace ovladačů pro fotovoltaické měniče
  Petr Drábek
 • Dataloger s bezdrátovým přístupem
  Miroslav Engel
 • Vzdálené monitorování a řízení technologických procesů
  Tomáš Hranický
 • Vizualizace telemetrických dat posadky vozidla v geografickem kontextu
  Pavlína Núdziková
 • Návrh mikrokontrolérem řízeného spínaného zdroje pro automobilová LED světla
  Petr Pospěch
 • Vzdálená aktualizace řídicích systémů s mikrokontroléry
  Michal Pross
 • Diagnostika vaků transfuzních přípravků
  Petra Rajmanová
 • Vizualizace provozu tepelného čerpadla se simulací
  Martin Skarka

2012

 • Vestavné diagnostické rozhraní elektromobilu
  Zdeněk Fajkus
 • Biometrie posádky vozidla s online přenosem a vizualizaci
  Petr Dvořák
 • Měření stavu baterie kardiostimulátoru
  Veronika Foldynová
 • Řízení zpětnovazebního systému založené na NCS
  Michal Dojcsán
 • Rozvrhovací systém pro krevní centrum
  Pavel Sázel
 • Biotelemetrický systém vestavěný v chrániči páteře
  Tereza Otáhalová
 • Diagnostika nabíjení LiFeYPO baterií na testeru Agilent Venturi
  Bronislav Kožušník
 • Prioritní řízení spotřebičů napajených z obnovitelných zdrojů
  Vítězslav Roman

2011

 • Měřicí systém solárního fotovoltaického panelu
  Kristýna Friedrischková
 • On line vizualizace provozních údajů a polohy vozidla
  Rostislav Hřivňák
 • Senzory neelektrických veličin na průmyslové sběrnici ethernet
  Jan Jedlička
 • Hladinový senzor se síťovým rozhraním
  Martin Lang
 • Vestavěný senzorový systém pro sběr a vyhodnocování biomedicínských dat v reálném čase
  Tereza Otahálová
 • Analýza spasmu a pohybu pacienta pro indikaci patologických stavů
  Nikola Pěnicová

2010

 • Měření orientace objektu ve statických a dynamických podmínkách
  Václav Žvak
 • Ověření funkce kardiostimulátoru
  Zdeňka Fingrová

2009

 • Inteligentní řízení teploty v domácnosti
  Ondřej Číž
 • Informační systém pro identifikaci a detekci pohybu osob
  Vladimír Dörrich
 • Systém pro bezkontaktní detekci pohybu osob ve výbušném prostředí
  Radim Hořínek
 • Řídící a senzorický subsystém mobilního robotu
  Tomáš Solarski
 • Bezkontaktní měření délkových rozměrů a tvarů předmětů ve 3D a jejich prototypová výroba
  Richard Szuscik
 • Telemetrie mobilních prostředků s využitím technologie GSM/GPRS
  Petr Vykrent