Bakalářské práce SAZE

2015

 • Vliv frekvence světelného zdroje na zdánlivý kontrast
  Jiří Sládek
 • Telemetrie v poláriu
  Filip Rumel
 • Řízení úpravny pitné vody
  Ondřej Juzik
 • Bezdrátové technologie s možností rychlého přenosu dat
  Roman Heczko
 • Demonstrační soustava technologie elektronického řízení vozidla (drive by wire)
  Tomáš Čerbák
 • Využití KNX/IP v systémech domácí péče
  Tomáš Weiper
 • Využití alternativních zdrojů energie pro napájení senzorů
  Radka Pavelková
 • Automatická kontrola integrity obalů transfuzních přípravků
  Jan Matyáš
 • Využití biometrických prvků pro identifikaci osob v oblasti elektromobility
  Karolína Janošová
 • Biometrická identifikace uživatele pro střelné zbraně
  Jakub Matýsek

2014

 • Ovládání nabíjecího stojanu pomocí mobilních technologií
  Radek Foltyn
 • Měření provozních veličin obnovitelných zdrojů s připojením k ethernetu
  Aleš Snopek
 • Měření průtoku a výšky hladiny v povodí Odry
  Martin Veselý

2013

 • Měřicí a řídicí komponenty pro sběrnici LIN
  Ondřej Mazal
 • Bezdrátové dobíjení akumulátorů
  Zdeněk Macháč

2012

 • Vestavný systém pro měření a vizualizaci příkonu během nabijení elektrických vozidel
  Lukáš Pátek
 • Inteligentní dobíjecí stojan pro elektromobily a plug-in hybridy
  Luděk Dvořáček

2011

 • Synchronizace měření pomocí GPS signálu
  Radim Melich
 • Měření času soutěžních robotů pro soutěž „Napájeni Sluncem“
  Tomáš Pliska
 • Vodní čerpadlo poháněné alternativním zdrojem energie
  Miroslav Staník
 • Snímání veličin a řízení malého alternativního zdroje energie
  Miroslav Matýsek
 • Snímání hodnot a CNC řízení pohybu obráběcího nástroje
  Robin Bojko
 • Měřicí a komunikační systém váhy úlové soustavy
  Ondřej Horáček
 • Řídicí systém mobilního robotu sledujícího vodicí čáru
  Michal Pross
 • Řídicí systém pro souřadnicový zapisovač
  Tomáš Hranický
 • Nabíjecí stojan pro elektromobily
  Tomáš Kadlčík
 • Mobilní přístroj pro zobrazení EKG signálu
  Petr Drábek

2010

 • Řízení LED světel elektromobilu s využítí sběrnice CAN
  Martin Mikolajek
 • Měřící systém pro testování správnosti zapojení konektorů kabelových svazků pro Airbus A320
  Vítězslav Roman
 • Návrh obvodu pro simulaci termočlánků řízenou PC
  Jiří Kada
 • Odměřovací jednotka polohy pro obráběcí stroje
  Petr Král
 • Využití LIN sběrnice v řidicích systémech
  Vít Otevřel
 • Řízení pohybu laserového ukazovátka
  Michal Dojcsán
 • Telemetrie mobilních prostředků s využitím bezdrátového přenosu na střední vzdálenosti s využitím ISM pásem
  Zdeněk Fajkus

2009

 • Nahrávání obsahu flash paměti (firmware) po síti CAN
  Jan Jedlička
 • Diagnostika testovacích sond na testerech Venturi
  Bronislav Kožušník
 • Vizualizace technologických procesů v Linuxu
  Martin Skarka
 • Řízení světelného rotujícího panelu rovnoběžného s osou otáčení
  Richard Vašut