Novinky

11Led2018

Soutěž ROBO!!!

Autor: Bohumil Horák

Soutěž robotů sledujících čáru. Vyhlášení je zde, pravidla jsou k dispozici v tomto dokumentu, propagační leták soutěže je možné prohlídnout a distribuovat zde.

26Kvě2017

Laboratorní část workshopu Interreg "Voda" proběhne na gymn. J.Božka v Českém Těšíně dne 5.6.2017

Autor: Bohumil Horák

Dne 5.6.2017 proběhne v laboratorních prostorách gymnasia J.Božka v Českém Těšíně laboratorní část workshopu Interreg "Voda". Laboratorní části se zúčastní v rámci projektu Interreg i studenti WSB Dabrowa Gornicza a studenti středních škol z Polska. Studenti se prakticky seznámí s problematikou analýzy čistoty vody a v doprovodných přednáškách o řízení technologického procesu a technologii úpravny vody v Českém Těšíně.

20Kvě2017

Workshop Interreg na téma

Autor: Zdeněk Slanina

Workshop Interreg je v roce 2017 organizován VŠB-TUO s tématickým zaměřením "Voda". Studenti se seznámí s problematikou čistoty vody a souvisejícími technicky a ekonomicky náročnými procesy její úpravy. Uhlíková stopa využití vody je značná a voda jako taková je nenahraditelným biogenním faktorem na Zemi. Organizace Workshopu je rozdělena do tří etap - sběr vzorků, seznámení se s profesionálními pracovišti analýzy vody a analýza vody studenty s informacemi o místní úpravně vody v Českém Těšíně. Na organizaci studentské laboratorní části se podílí Gymnasium J.Božka v Českém Těšíně. Sběr vzorků vody spoluorganizuje Trianon, Český Těšín.

20Kvě2017

Exkurse na pracovištích FEI, HGF, CNT a Knihovny VŠB-TUO v rámci workshopu Interreg "Voda" 26.5.2017

Autor: Bohumil Horák

Dne 26.5.2017 proběhne na pracovištích FEI, HGF, CNT a Knihovny VŠB-TUO exkurse pro studenty středních škol a vysokých škol v rámci workshopu Interreg "Voda". Exkurse se zúčastní v rámci projektu Interreg i studenti WSB Dabrowa Gornicza a studenti středních škol z Polska. Studenti se seznámí s problematikou profesionální analýzy vody v laboratořích VŠB-TUO a problematikou jejího čištění, řízení procesu a využití.

26Dub2017

A meeting of INTERREG project investigators

Autor: Bohumil Horák

A meeting of INTERREG project investigators is being prepared on 2 September. Questions of the Researcher's Work Plan for the following period will be discussed. SAZE Group, in cooperation with WSB Dabrowa Gornicza and TRIANON Český Těšín, received public funding for the cross-border project "Practical Program of Educational Personnel Developing a Low Carbon Economy in the Border Region" for the period 2016-2019 subsidized more than 200tis.Eur. The project includes lectures, workshops, summer schools and other educational activities aimed at supporting the low carbon economy and promoting the young generation's awareness of our region and border areas as a "good place to live". The project's information is being prepared at http://CBEdu.vsb.cz.

24Dub2017

Rada expertů WSB Dabrowa Gornicza

Autor: Bohumil Horák

Proběhlo setkání s vedením WSB, které umožní v budoucnu zapojit studenty WSB do aktivit skupiny SAZE formou přednášek pro polské studenty, vedení témat Bcp, DP, exkursí na pracoviště VŠB-TUO a společné projektově orientované výuky českých a polských studentů.

30Led2017

Témata bakalářských a diplomových prací společná s KIT Iceland

Autor: Bohumil Horák

Na základě dohod a navázané spolupráce s KIT Iceland byla vypsána společná témata bakalářských a diplomových prací pro studenty katedry kybernetiky a BMI. Sledujte zveřejnění témat na http://edison.vsb.cz Studentům pracujícím na společných tématech bude recipročně umožněn výjezd a prácce na tématu na pracovišti KIT Iceland.

25Lis2016

Tisková zpráva Workshopu s KIT

Autor: Bohumil Horák

Budoucnost využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie V rámci zintenzivnění spolupráce mezi VŠB - TUO a islandským Keilir Institute of Technology v oblasti výzkumu obnovitelných a alternativních zdrojů energie a alternativních technologií v dopravě proběhly v minulém roce dva zajímavé vědecké workshopy. Ve dnech 22. – 26. 8. 2016 navštívili Keilir Institute of Technology výzkumní pracovníci z VŠB-TUO za účelem výměny informací a navázání hlubší spolupráce v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energie, akumulace energií, zachycování CO2, kybernetiky, mechatroniky a alternativní dopravy. V rámci workshopu se našel prostor nejen na sérii zajímavých přednášek, návštěvu laboratoří a výzkumných lokalit, ale především na diskuzi nad potenciálními společnými projektovými záměry do budoucna. Reciproční návštěva výzkumníků z KIT, která se uskutečnila ve dnech 23. – 25. 11. 2016 pak měla za cíl zejména navázat na společné aktivity partnerů z předchozího workshopu a dále rozvíjet nová témata. Realizací aktivit došlo k obnovení vztahů mezi oběma institucemi, posílení vzájemné spolupráce v oblasti přípravy společných mezinárodních projektů a ke sdílení a výměně zkušeností při přípravě a realizaci vzdělávacích a výzkumných projektů. V současnosti je připravován výměnný pobyt studentů v rámci administrativy IAESTE a pro následující rok v rámci ERASMUS. Aktivity jsou propojeny na úroveň Města Ostrava, v rámci kompetencí hlavního energetika města. Spolupráce bude pokračovat v rámci společně plánovaných projektů se zaměřením na OAZE, vodíkové techhnologie, zachycování CO2 a Industry 4.0. Iniciativa s názvem Budoucnost využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie byla podpořena z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014.

22Lis2016

Workshop s KIT Iceland

Autor: Bohumil Horák

V/V skupina SAZE spolupracuje s přestávkami s univerzitními pracovišti na Islandu od roku 2008. V současnosti byly na základě pobytu na KIT vytipovány základní oblasti zájmu ve směrech Industry 4.0, rapid prototyping, mechatronika, robotika, robotická protetika, obnovitelné a alternativní zdroje energií, permakultura, bezpečnost a ochrana životního prostředí a to pro výměnné, výukové, studijní a výzkumné pobyty studentů a pedagogů, přípravu a participaci na společných V/V, pilotních a technologických projektech. Workshop je připravován v termínu 23-24.11. Sledujte letáky na nástěnkách fakulty.

14Říj2016

Výzva k účasti na workshopu s KIT Iceland

Autor: Bohumil Horák

Dovoluji si Vás pozvat na pracovní setkání s našimi kolegy z Keilir Institut of Technology z Islandu. Setkání proběhnou ve dnech 24. a 25. listopadu. Pozvánka je přiložena ve formě letáku.

02Zář2016

Projekt INTERREG

Autor: Bohumil Horák

Dne 2.září je připravována schůzka řešitelů projektu INTERREG. Budou projednávány otázky plánu práce řešitelů na následující období.

30Čer2016

Projekt INTERREG

Autor: Bohumil Horák

Skupina SAZE ve spolupráci s WSB Dabrowa Gornicza a TRIANON Český Těšín získali podporu z veřejných prostředků na přeshraniční projekt "Praktický program vzdělávávní personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí" pro období 2016-2019 dotovaný více něž 200tis.Eur. Projekt zahrnuje přednášky, workshopy, letní školy a další vzdělávací aktivity směřující k podpoře problematiky nízkouhlíkového hospodářství a podpoře povědomí mladé generace o našem regionu a příhraničí jako o "dobrém místě pro život". K informační podpoře projektu jsou připravovány stránky projektu na http://CBEdu.vsb.cz

28Dub2016

Projekt navázání spolupráce s KIT Iceland schválen - výzva studentům k účasti

Autor: Bohumil Horák

Díky své orientaci na obnovitelné a alternativní zdroje energií se dlouhodobě se snažíme spolupracovat s akademickou sférou na Islandě. byla schválena dotace z veřejných prostředků pro podporu našich aktivit. vyzýváme studenty k soutěži o 1 místo účastníka výjezdu na KIT v srpnu 2016. Více viz leták na nástěnkách fakulty.

08Zář2015

Podpořte svého studenta, zúčastněte se projektu

Autor: Zdeněk Slanina

Vážení, VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra kybernetiky a BMI , V/V skupina SAZE vyhlašuje pro školní rok 2015-2016 soutěž "Postav si svůj CNC stroj". Bližší informace v přiloženém letáku či na http://saze.vsb.cz

15Dub2015

Workshop „Akumulace elektrické energie, elektromobilita a aplikace“

Autor: Zdeněk Slanina

Workshop bude organizovándne 25.4.2015 od 9:00 do 15:00 v prostorách Nové FEI. Obsahem workshopu bude několik přednášek na téma elektromobility, diskuze a výstava exponátů. Výzvu je možné shlédnout zde.

02Úno2015

Napájeni sluncem v TV

Autor: Vít Otevřel

V menu Média je možné přehrát televizní spoty o soutěži Napájeni sluncem a přidružených akcích v rámci Dne otevřených dvěří Fakulty elektrotechniky a informatiky.

15Led2015

Měření v poláriu v médiích

Autor: Vít Otevřel

Naše skupina zajišťovala měření v poláriu (Teplice nad Bečvou) pro zajištění rekordu pana Marka Šimíčka dne 12.1.2015. V médiích lze projít zprávy, které pochází z denního tisku či televize, dále jsou k dispozici fotky z této mediálně atraktivní akce.

12Zář2014

Anglická verze stránek

Autor: Zdeněk Slanina

Dnešního dne byla přidána anglická verze stránek. Samozřejmě informace budou postupně doplňovány :)

07Úno2014

Témata závěrečných a semestrálních prací

Autor: Bohumil Horák

V menu absolvenstské práce je možné najít seznam prací pro Bc., Ing., případně semestrální práce v rámci skupiny SAZE. V případě zájmu kontaktujte administrátorku, která bude předávat oblasti zájmu patřičným potencionálním vedoucím. Jian jsou samozřejmě možné osobní konzultace. Tato témata nejsou všechna uvedena v nabídce informačního systému Edison, nicméně je možné téma nahradit, změnit.

27Led2014

Gratulace k vynikajícímu sportovnímu výkonu

Autor: Zdeněk Slanina

Chtěli bychom touto cestou pogratulovat k vynikajícímu sportovnímu výkonu členovi skupiny SAZE Vítu Otevřelovi, který nejenže absolvoval v minulém roce 2013 Beskydskou sedmičku, ale letos v kategorii smíšených dvojic VYHRÁL závod 24 hodin na Lysé Hoře :) Víťo, jsi prostě borec ! A Adélka jakbysmet :)

28Lis2013

Návštěva studentů ze SPŠ v Bruntále

Autor: Bohumil Horák

Studenti z bruntálské Střední průmyslové školy navštívili v rámci exkurze na VŠB Prototypovou laboratoř. Foto z této akce je možné shlédnout ve fotogalerii.

05Lis2013

Informace o pracovní skupině z médií

Autor: Zdeněk Slanina

Mediální záznamy o činnosti odborné skupiny SAZE je možné procházet v menu Média. Příjemné počtení přejí členové :)